Data wydania 2013-08-29
Tytuł Zarządzenie Nr 254/13 z dnia 2013-08-20

Or0050. 254 .2013.AD

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 254/13

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Michałowie

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012r., poz.592 , 908 i 1456 oraz z 2013r. poz.747) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Michałowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie wewnętrzne NR3/09 Burmistrza Michałowa z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2013 roku.

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-08-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-09-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-08-29