LGD

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA KNYSZYŃSKA”

Lokalna Grupa Działania „Puszcza Knyszyńska” to porozumienie gmin Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów oraz Powiatu Białostockiego, zawiązane w postaci stowarzyszenia „Puszcza Knyszyńska”, łączącego przedstawicieli sektora społecznego, prywatnego oraz społecznego tych gmin.

Działania Lokalnej Grupy Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich dotyczyć będą m.in.

-opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju,

-wspierania działań na rzecz realizacji LSR dla obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich położonych na terenie gmin członkowskich,

-promocji oraz inicjowania i wspierania nowatorskich rozwiązań w rozwoju tych obszarów,

-wyboru projektów finansowanych w ramach strategii oraz projektów współpracy,

-mobilizowaniu ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich położonych na obszarze działania LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru funkcjonowania LGD „Puszcza Knyszyńska” zostanie opracowana przez wszystkich członków LGD we współpracy z Biurem Inicjatyw Rozwojowych i będzie obejmowała teren siedmiu gmin: Czarna Białostocka, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Michałowo, Supraśl, Wasilków, Zabłudów. Sposób pozyskania informacji potrzebnych do stworzenia LSR oparty został o jak najszersze konsultacje społeczne mające na celu określenie kierunków rozwoju gmin będących członkami LGD. Zgodnie z wytycznymi podejścia LEADER w proces tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie zaangażowana jak największa liczba osób reprezentujących sektor publiczny, sektor społeczny oraz sektor gospodarczy.

Więcej informacji na temat odbywających się konsultacji społecznych oraz zasad funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym LGD Puszcza Knyszyńska, Starostwo Powiatowe w Białymstoku, ul. Borsucza 2, pokój nr 3; 15-569 Białystok, tel. (085) 740 39 08, fax (085) 740 39 82 lub e-mail: a.klojzy@powiatbialostocki.pl.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-22

Data modyfikacji: 2008-07-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-22