Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

tel./fax.:(85) 713 17 82, tel.: (85) 713 17 80, (85) 713 17 72

email: gopsmich@michalowo.eu , internet: mgops.michalowo.eu


Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 20) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Michałowie udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Michałowie

 

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

osobiście:

w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

pocztą  elektroniczną  na  adres: 

e-mail:  gopsmich@michalowo.eu   

lub  za  pośrednictwem skrzynki e-Doręczenia na adres do doręczeń:

AE:PL-10511-84987-TURAW-28  

 

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Michałowie przysługuje prawo do skorzystania z usług:

tłumacza PJM (polski język migowy)

 

tłumacza SJM (system językowo-migowy)

 

tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

 

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Michałowie. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki e-Doręczenia, złożyć w Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub przesłać listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia).

 

W przypadku braku możliwości realizacji usługi, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Michałowie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji usługi lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 

Wniosek powinien obejmować następujące informacje:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. adres zamieszkania,
  3. sposób kontaktu z osobą uprawnioną (adres e-mail lub numer telefonu),
  4. wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN),
  5. wskazanie sugerowanego terminu spotkania,
  6. informację na temat rodzaju zgłaszanej sprawy.

 

W kontakcie z MGOPS osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowie.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44).

Rejestr Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych województwa podlaskiego dostępny jest na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2024-04-16

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-07-22

Data modyfikacji: 2024-04-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-07-22