OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. ZAOPINIOWANIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADANIA STATUTU SOŁECTWA BONDARY

 

Na podstawie uchwały Nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo oraz uchwały Nr XXXIV/340/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat zaopiniowania statutów sołectw Gminy Michałowo

Burmistrz Michałowa informuje, iż na terenie Sołectwa BONDARY zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa BONDARY.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Sołectwa BONDARY (stale zamieszkałymi na terenie danego sołectwa i posiadającymi czynne prawo wyborcze) i  odbędą się dnia 13 lipca 2022r. (środa) w godzinach: od 17:30 do 19:30 w świetlicy na Osiedlu Bondary.

Formą konsultacji będzie oddanie głosu na ankiecie dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bondary.

Projekty uchwał w sprawie połączenia sołectw i nadanie im statutów zostaną wyłożone do wglądu mieszkańcom wskazanych Sołectw, u Sołtysów Sołectw jak również wywieszone w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości do dn. 14.10.2022r. w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Michałowo.

 

Burmistrz Michałowa

 

       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2022-07-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2022-07-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2022-07-07