ZARZĄDZENIE NR 604/2023 BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 05 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Data wydania 2023-09-05
Tytuł ZARZĄDZENIE NR 604/2023 BURMISTRZA MICHAŁOWA z dnia 05 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 604/2023

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 05 września 2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1564) zarządzam co następuje:

§1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

 1. Bachury – tablica sołecka
 2. Bondary – tablica sołecka
 3. Cisówka – tablica sołecka
 4. Ciwoniuki – tablica sołecka
 5. Hieronimowo - tablica sołecka
 6. Jałówka - tablica sołecka
 7. Juszkowy Gród - tablica sołecka
 8. Kazimierowo - tablica sołecka
 9. Kobylanka - tablica sołecka
 10. Kuchmy - tablica sołecka
 11. Lewsze - tablica sołecka
 12. Łuplanka - tablica sołecka
 13. Nowa Wola - tablica sołecka
 14. Nowosady - tablica sołecka
 15. Pieńki – tablica sołecka
 16. Planty – tablica sołecka
 17. Potoka – tablica sołecka
 18. Sokole – tablica sołecka
 19. Suszcza – tablica sołecka
 20. Szymki – tablica sołecka
 21. Topolany – tablica sołecka
 22. Tylwica – tablica sołecka
 23. Zaleszany – tablica sołecka
 24. Żednia – tablica sołecka
 25. Michałowo, ul. Sienkiewicza - tablica sołectwa I
 26. Michałowo, ul. Plac 11 Listopada – tablica sołectwa II
 27. Michałowo, ul. Białostocka przy sklepie PRIM – słup ogłoszeniowy
 28. Michałowo, ul. Białostocka przy sklepie Lewiatan – słup ogłoszeniowy
 29. Michałowo, ul. Gródecka przy sklepie Igloo - słup ogłoszeniowy
 30. Michałowo, ul. Świętojańska – słup ogłoszeniowy
 31. Michałowo, Park Miejski – tablica ogłoszeń

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Michałowa.

§3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                          Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2023-09-06

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2023-09-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2023-09-06