ZARZĄDZENIE Nr 601/2023 Burmistrza Michałowa z dnia 01 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data wydania 2023-09-01
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 601/2023 Burmistrza Michałowa z dnia 01 września 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OR.0050.601.2023.AS

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 601/2023

Burmistrza Michałowa

z dnia 01 września 2023 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. 572 i poz. 1463) oraz  art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 240, poz. 535 i poz. 803, M. P. z 2023 r. poz. 160.), Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

 

§1

Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1)        Ewa Garbolińska                                           - Przewodniczący Komisji,

2)        Angelika Gryko                                             - Wiceprzewodniczący Komisji,

3)        Julita Bajgus                                                  - Członek Komisji,

4)        Ewa Zastocka                                                - Członek Komisji,

5)        Swietłana Łuksza                                          - Członek Komisji,

6)        Magdalena Jurczuk                                       - Członek Komisji.

7)        Magdalena Brumer - Kondratowicz              - Członek Komisji,

8)        Karolina Wilczko                                          - Członek Komisji

 

§2

Komisja wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) oraz z innych przepisów.

§3

Członkowie Komisji sprawują swoją funkcję do czasu odwołania lub złożenia pisemnej rezygnacji.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 358/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 §5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                          

Burmistrz Michałowa

 

 

                                                                                                                      Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2023-09-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2023-09-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2023-09-13