Zarządzenie Nr 599/23 Burmistrza Michałowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2023-08-29
Tytuł Zarządzenie Nr 599/23 Burmistrza Michałowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Zarządzenie Nr 599/23

 Burmistrza Michałowa

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) zarządzam co następuje:

 

 § 1

 

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie projekty uchwał w sprawie:

  1. zmian w budżecie na 2023r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2023 - 2031
  3. określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
  4. wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowo

 

 § 2

 

Upoważnić:

  1. Skarbnika do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1,2
  2. Sekretarza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 3,4

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2023-09-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2023-09-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2023-09-04