ZARZĄDZENIE Nr 412/2018 Burmistrza Michałowa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Data wydania 2018-10-12
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 412/2018 Burmistrza Michałowa z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

IG.0050.412.2018.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 412/2018

Burmistrza Michałowa

z dnia 19 października 2018 roku

 

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1234 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 5 uchwały Nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz.3727) zarządza się, co następuje:

1. Przydziela się Panu Bogdanowi Budzisz – Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie lokal mieszkalny, przeznaczony do wynajmu na lokal związany ze stosunkiem pracy, położony w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza 2/1 o pow. 48,53 m2.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2018-10-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-10-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-10-19