ZARZĄDZENIE Nr 202/2020 Burmistrza Michałowo z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA”

Data wydania 2020-05-22
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 202/2020 Burmistrza Michałowo z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA”

 

OR.0050.202.2020.BT

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 202/2020

Burmistrza Michałowo

 

z dnia 22 maja 2020 roku

 

w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie  Rudnia,  nad zalewem „SIEMIANÓWKA”

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Ustala się wysokość dziennej stawki czynszu dzierżawnego wraz z energią elektryczną na terenie rekreacyjnym plaży w obrębie Rudnia, nad zalewem „SIEMIANÓWKA”:

  1. za ustawienie namiotu – 15,00 zł/dobę,
  2. za ustawienie przyczepy kempingowej, samochodu typu „kamper” – 25,00 zł/dobę,
  3. za ustawienie stoiska gastronomicznego lub rekreacyjnego prowadzącego sprzedaż:

- do 3 dni w miesiącu– 50,00 zł/dobę,

- od 4 do 14 dni w miesiącu – 40,00 zł/dobę,

- powyżej 14 dni w miesiącu – 25,00 zł/dobę,

  1. za prowadzenie kompleksowej działalności gastronomicznej przez 7 dni w tygodniu -15,00 zł/dobę.

 §2. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umowy cywilnej zawartej na podstawie kodeksu cywilnego. Umowa dotycząca zapisu w § 1 ust. 3 i 4 będzie zawierana na okres nie krótszy niż 30 dni.

 §3. Do ceny podanej  w § 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 §4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Michałowa nr 84/2019 z dnia 1 lipca 2019r.

 §5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                 Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-05-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-05-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-05-25