Zarządzenie Nr 30/6/13 z dnia 2013-12-31 - w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie

Data wydania 2013-12-31
Tytuł Zarządzenie Nr 30/6/13 z dnia 2013-12-31

Or 0050. 30/6  2013.AD                             

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/6/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 31  grudnia   2013 roku

 

w sprawie wyznaczenia  dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego  w Michałowie

 

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645)

 § 1

Wyznaczam dzień wolny od pracy  - 7 stycznia 2014 r. (wtorek ) za( sobotę ) 3 maja  2014 r.  

§  2

Zobowiązuję podinspektora ds. kadr do zapoznania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie z treścią zarządzenia  i  do wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-31

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-31