Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 171/08 z dnia 2008-12-31
Zarządzenie nr 171/08
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 31 grudnia  2008 roku.
 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów
reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika i Zastępcy  Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  pełniących obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeńwoli
 
             Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1688), art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustalam, co następuje:
 
§ 1
 
1. Pracownikom Urzędu Stanu Cywilnego -  Kierownikowi i Zastępcy Kierownika pełniącym obowiązki przy uroczystych formach przyjmowania oświadczeń woli związanych z zawarciem małżeństwa, nadaniem imienia i jubileuszy przysługuje ekwiwalent pieniężny za uroczysty ubiór.
 
 
§ 2
 
1. Pracownicy określeni w § 1 ust. 1 otrzymują ekwiwalent w wysokości 400,00 zł.
 
§ 3
 
1.Ekwiwalent o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje, raz na dwa lata  i wypłaca się go  do 31grudnia , roku, za który przysługuje ekwiwalent.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Michałowo
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12