Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 2015-12-31 - w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

Data wydania 2016-01-04
Tytuł Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 2015-12-31

OR.0050.117.2015.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 117/2015

Burmistrza MICHAŁOWA

z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 19.10.2015r. zatwierdza się jednostkową cenę brutto:

  1. wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 130,68,00 zł/szt.;

§ 2. Do wymienionej w § 1 ceny został doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2016r. traci moc Zarządzenie Nr 7/14 Burmistrza Michałowa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem 01.01.2016r.

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-01-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-01-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-01-04