Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 2014-12-22 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2015 rok.

Data wydania 2014-12-30
Tytuł Zarządzenie Nr 5/14 z dnia 2014-12-22

OR.0050.5.2014.MK

ZARZĄDZENIE  Nr 5/2014

Burmistrza Michałowo

 

z dnia 22 grudnia  2014 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2015 rok.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.),  zarządza się, co następuje:

 

§1.Ustala się obowiązujące w 2015 r. stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

  1. za grunty wydzierżawione pod  usługi ( pawilony, kioski)  - 4,50 zł/ m² miesięcznie;
  2. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

            a)  obręb Michałowo  - 1,00 zł /m²  rocznie;

            b)  pozostałe wsie       - 0,50 zł /m²  rocznie;

3.  za grunty pod budynkami gospodarczymi w zabudowie mieszkaniowej- 10zł/miesięcznie;

4. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki)  – 0,50 zł /m²  rocznie;

5. za grunty orne i użytki zielone – 350,00 zł/ha rocznie;

6. za pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ha miesięcznie:

  1. za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:

  a) 150 zł/dobę  - w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m²;

  b) 200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m²;

  1. za grunty pod działalność usługową, gastronomiczną i handlową: 

a) 3,30 zł/ m² miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m²;

            b)   3,00 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m²;

c)   2,80 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m²;

  1. 2,50 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m²;

§2. Do stawek wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 8  należy  doliczyć  podatek VAT  w obowiązującej wysokości.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                              Włodzimierz Konończuk   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-12-30