Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 2014-12-22 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2015 rok.

Data wydania 2014-12-30
Tytuł Zarządzenie Nr 4/14 z dnia 2014-12-22

IG.0050.4.2014.MK

ZARZĄDZENIE  Nr 4/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia 22  grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2015 rok.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych na 2015 rok, w następującej wysokości:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna  Szymki -  „NZOZ”-  500 zł;
 2. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150 zł;
 3. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
 1. „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;
 2. „Gabinet Stomatologiczny”   – 5,00 zł/ m2;
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 3,00 zł/m2;
 4. „OKO-MEDICUS” – 5,00 zł/ m2;
 5. Gabinet Laryngologiczny – 5 zł/ m²;
 1. OSP w Michałowie : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w B-stoku – 400 zł;
 2.  „Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie” – 3,00 zł/mplus media w kwocie: 310 zł;
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 300,00 zł;

 

§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych  na podstawie kodeksu cywilnego.

§ 3. Do cen podanych  w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Michałowa

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-12-30