Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 3/10 z dnia 2010-12-22
 
ZARZĄDZENIE NR 3/10
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 22 grudnia  2010 r.
w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie
Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218 ), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 , Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, 1999 r. Nr 99, poz. 1152, 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 Nr .225 poz.1672 z 2008r Nr.93.poz.586,Nr .237 poz.1654 Nr .223.poz.1460 Nr 116,poz.740 z  2009r 6. Poz.33Nr, 99.poz.825,Nr  98 poz .817 Nr.115.poz.958,Nr 219,poz.1704,Nr 58,poz.485z 2010 r Dz. U. Nr 105,poz.655,Nr 135,poz.912)  ) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. określam w Urzędzie  Miejskim w Michałowie następujący rozkład czasu pracy:
L.p.
Dzień tygodnia
Godziny pracy
1.
Poniedziałek
7.15 – 15.15
2.
Wtorek
7.15 – 15.15
3.
Środa
7.15 – 15.15
4.
Czwartek
7.15 – 15.15
5.
Piątek
7.15 – 15.15
2. Wszystkie soboty są dniami wolnymi od  pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                                     Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27