Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 5/10 z dnia 2010-12-20

 Zarządzenie Nr 5/10

Burmistrza Michałowa

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974,Nr 173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52, poz.420 ,Nr 157,poz 1241 z 2010 r Dz.U. Nr 28,poz.142,146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:

§1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na III Sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2010 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

      Burmistrz Michałowa

      Marek Nazarko

   

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27