Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 2013-12-20 - w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Data wydania 2014-01-13
Tytuł Zarządzenie Nr 289/2013 z dnia 2013-12-20

OR.0050.289.2013.MK

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  289/2013

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami)  oraz Zarządzenia   Nr 288/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2014r. zarządza się, co następuje:

 

 

         § 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralna częścią niniejszego zarządzenia.

                                              

         § 2. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalow.wrotapodlasia.pl

                                                          

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                          Burmistrz  Michałowa

                                                                                                             Marek Nazarko

 


                                                                                     

                                                                                       Załącznik do Zarządzenia Nr 289/2013

                                                                                       Burmistrza Michałowa

                                                                                       z dnia 20 grudnia 2013 r.

 

 

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w 2014 roku.

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia w m²

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Stawka czynszu

Termin wnoszenia opłat

Barszczewo

57/2

924 m²

rolna

1 rok

350zł/ ha

31.03.2014r.

Sokole

53

1700 m²

budownictwo zagrodowe

1 rok

0,50 zł/ m²

31.03.2014r

Sokole

102

1700 m²

budownictwo zagrodowe

1 rok

0,50 zł/ m²

31.03.2014r

Tajnica Górna

600/1         

2401 m²

rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2014r

Michałowo

cz. 1118

56 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2014r

Michałowo

487/6

137 m²  

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2014r

Michałowo

cz. 399

  50 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2014r

Michałowo

457 i 458

976 m²  

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2014r

Michałowo

cz. 358    

130 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/ m²

31.03.2014r

Michałowo

777/2

35 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/m²

31.03.2014r

Michałowo

cz. 867

263 m²

budownictwo mieszkaniowe

1 rok

1,00 zł/m²

31.03.2014r

Michałowo

289/3

4243 m²

   rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2014r

Michałowo

306/1 i

cz. 289/1

19 934m²

   rolna

1 rok

350zł/ha

31.03.2014r

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-13

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-13