Zarządzenie Nr 286/13 z dnia 2013-12-20 - w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

Data wydania 2013-12-23
Tytuł Zarządzenie Nr 286/13 z dnia 2013-12-20

Or.0050.286.2013.ER

ZARZĄDZENIE Nr 286/13

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 20 grudnia 2013 roku

 

w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

 

            Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 5 uchwały Nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz.3727) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przydziela się Pani Annie Marii Dobrowolskiej – Cylwik – Zastępcy Burmistrza Michałowa lokal mieszkalny, przeznaczony do wynajmu na lokal związany ze stosunkiem pracy, położony w Michałowie przy ulicy Sienkiewicza 2/1 o pow. 48,53 m2

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-23