Zarządzenie Nr 207/13 z dnia 2013-01-18 - zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

Data wydania 2013-02-01
Tytuł Zarządzenie Nr 207/13 z dnia 2013-01-18

Or.0050.207.2013.AD   

Zarządzenie Nr  207 /13

Burmistrza Michalowa

z dnia 18 stycznia  2013 roku

 

zmieniające  Zarządzenie w sprawie ustalenia  cen i opłat  za korzystanie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173,poz.1218 z 2008rDz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 z 2011rNr117,poz.679,Nr134,poz.777,Nr21,poz.113,Nr 217,poz.1281,z 2012r Dz. U. Nr 149,poz.887  ) oraz art. 4 ust 2 w związku z art. 4 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz.43 z 1997r Nr 121.poz.770, Dz. U. Nr .106.poz. 679  Dz. U.z 1998.Nr 106 poz. 668 Dz. U.z 2002r Nr 113.poz.984Dz.U.z 2003r nr 199 poz.1937,Dz.Uz 2003r Nr .96 poz. 874,Dz.Uz z 2008r Nr .223 poz.1458 Dz. U.z 2009r Nr .19 poz.101,Nr .19.poz.100 Nr.157.poz.1241,Dz.Uz .2010r Nr 106,poz.675,Nr 127 poz.857 z 2011r Dz.U.Nr 5,poz.13   ) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego Burmistrz Michałowa   zarządza, co, następuje:

§1. Załącznik Nr 1  do Zarządzenia  Nr 171/12 Burmistrza Michałowa z dnia  6  sierpnia  2012 roku w sprawie ustalenia cen i opłat  za korzystanie z obiektów: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie  otrzymuje brzmienie ustalone Załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w   Michałowie

 §3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20 stycznia  2013 roku

 

 

                                                                                                             Z up. Burmistrza

                                                                                              Zastępca Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                  Anna Dobrowolska -Cylwik

 

 

 


 

Załącznik Nr 1do                 

Zarządzenia Nr 207/13 Burmistrza Michałowa z dnia  18 stycznia   2013 roku

 

CENNIK MOSiR w MICHAŁOWIE

DNI POWSZEDNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Godziny

Bilet normalny

zł/60min

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób- 2 bilety normalne + 3 ulgowe )

 

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzienny normalny

bilet całodzienny ulgowy

10 - 15

8 zł

 

6 zł

 

34 zł

 

45 zł

 

8 zł

 

 

22 zł

 

17 zł

15 - 20

9 zł

 

7 zł

 

39 zł

 

50 zł

 

9 zł

 

 

CENNIK

SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Godziny

Bilet normalny

zł/60min

Bilet ulgowy

zł/60min

Bilet „Rodzinny”

zł/120min

(max 5 osób 2bilety normalne + 3 ulgowe )

 

Bilet „Zgrana paczka”

zł/120min

max 5 osób

 

Bilet „Senior”

zł/90min

Bilet całodzienny normalny

Bilet całodzienny ulgowy

12 - 15

9 zł

 

7 zł

 

39 zł

 

50 zł

 

9 zł

 

 

25 zł

 

20 zł

15 - 20

11 zł

 

9 zł

 

 

 

49 zł

 

58 zł

 

11 zł

 

 

- opłata za pobyt na pływalni pobierana jest z góry za pełną godzinę, po tym czasie doliczana jest dopłata za każdą rozpoczętą minutę w wysokości 1/60 ceny biletu

- bilety ulgowe przysługują: dzieciom w wieku przedszkolnym powyżej 3 roku życia, osobom uczącym się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, uczelniach wyższych, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego orzeczenia

- wejścia bez opłat przysługują: dzieciom do lat 3 ( obowiązkowo powinny być w pielucho majtkach) opiekunom grup zorganizowanych oraz instruktorom prowadzącym zajęcia ,opiekunom osób niepełnosprawnych wymagających stałej opieki po okazaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 - Bilet „Senior” przysługuje -  osobom, które ukończyły 55 rok życia lub z mocy przepisów o emeryturach i rentach przyznano prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego lub renty

- dzieci do lat 7 wstęp wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej

- korzystanie ze zjeżdżalni i wanny z hydromasażem w cenie biletu w godz. 15 - 20

- korzystanie z sauny w cenie biletu: w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 21.00 oraz soboty, niedziele i święta w godz. 12.00 – 21.00

- ostatnie wejście na pływalnię do godz. 20.00

CENNIK KARNETÓW ( 8 % VAT )

Koszt karnetu

Ważność karnetu

Bonifikata przy zakupie biletów

Wartość karnetu po doładowaniu

60 zł

60 dni

15%

69 zł

100 zł

90 dni

15%

115 zł

200 zł

120 dni

20%

240 zł

120 zł  karnet okolicznościowy w ozdobnym etui

120 dni

20%

144 zł

 

        150 zł   Imienna karta stałego klienta

30 dni

       Za okazaniem dowodu tożsamości. Ilość wejść nieograniczona

 

- wejścia karnetowe codziennie w godzinach otwarcia obiektu

- ilość godzin korzystania z basenu zależy od wartości karnetu i stawki obowiązującej w czasie korzystania wg cennika

- karnety upoważniają do zakupu z przysługującą bonifikatą biletów indywidualnych: normalnych i ulgowych oraz biletów „Senior”

-  kupujący abonament uiszcza dodatkowo kaucję w wysokości 15 zł. Kwota ta jest oddawana, gdy posiadacz abonamentu zwróci go w stanie gwarantującym dalsze jego użytkowanie i czytelność z obydwu stron

- po upływie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia aktywności karnetu i nie zwróceniu go do kasy MOSiR, kaucja nie będzie zwracana

- karta stałego klienta IMIENNA – 150 zł ważna 30 dni. Ilość wejść jest nieograniczona ( za okazaniem dokumentu tożsamości )

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 100 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 100 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

- przy zakupie 20 karnetów w cenie 200 zł, kupujący otrzymuje jeden karnet o wartości 200 zł gratis. Dotyczy firm i instytucji.

 

 

WEJŚCIA GRUPOWE ( 8 % VAT )

-  5 zł / 60 minut / osoba

- 7 zł / 90 minut / osoba

- 9 zł / 120 minut / osoba

-  3 zł/60 minut / - dotyczy Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michałowie

- grupa liczy min. 8 osób

- opiekun grupy ( 1 na 15 osób ) – wstęp bezpłatny

 

 

KORZYSTANIE Z SIŁOWNI ( 23 % VAT )

- Bilet jednorazowy indywidualny – 120 minut – 7 zł

- Wejścia grupowe – 120 minut – 40 zł

 

CENNIK KARNETÓW ( 23 % VAT )

 

Koszt karnetu

Ważność karnetu

50 zł

30 dni

90 zł

60 dni

 

- karnet upoważnia do nieograniczonej ilości wejść i czasu pobytu na siłowni

- wejście za okazaniem dowodu tożsamości

-

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA ( 23% VAT )

- Dzieci i młodzież – 15 lekcji x 45 min – 150 zł

- bilet jednorazowego wstępu na grupową  naukę pływania dla dzieci i młodzieży – 15 zł

- Dorośli – 15 lekcji x 45 min – 200 zł

- bilet jednorazowego wstępu na naukę pływania dla dorosłych – 20 zł

- indywidualna nauka pływania  - 35 zł plus bilet wstępu

- nauka pływania dla 2 osób – 45 zł plus bilety wstępu

- nauka pływania dla 3 osób – 55 zł  plus bilety wstępu

 

AQUA AEROBIK( 23 % VAT )

- 12 lekcji x 60 minut – 170 zł

- bilet jednorazowego wstępu  – 20 zł

 

                                                  AEROBIK ( 23 % VAT )

      - 12 lekcji x 60 minut – 150 zł

     - bilet jednorazowego wstępu – 15 zł

 

                      REZERWACJA SAUNY W POZOSTAŁYCH GODZINACH

 - wejście grupowe do 6 osób/60 minut – 40 zł ( w tym 23 % VAT )

 - rezerwacja na 2 godziny przed planowanym wejściem

 

                                                   REZERWACJE

  1. Rezerwacja jednego toru – 50 zł /60 minut ( w tym 8% VAT ) – maksymalnie 7 osób ( dopłata za każdą rozpoczętą minutę 1/60 ceny zakupionego biletu)
  2.  Rezerwacja całego obiektu – 300zł/60 minut ( w tym 8% VAT )

 

                                      BOISKO PIŁKARSKIE

  1.   - wynajem boiska piłkarskiego – 100 zł/90minut ( plus należny podatek VAT )

 

 

 

OPŁATY SANKCYJNE ( 23 % VAT )

 

- ZA ZGUBIENIE LUB ZNISZCZENIE PASKA – 30 ZŁ

- ZA WYDANIE DUPLIKATU USZKODZONEGO KARNETU – 15 ZŁ

 

 

          CENNIK – WYNAJĘCIA SALI KONFERENCYJNEJ

 

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty)

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty) plus wejście na basen wg cennika ( na 5 osób jeden bilet gratis)

-  wynajęcie pomieszczenia -100 zł /3 godz. ( za każdą następną godzinę 50 zł dopłaty)plus wejście na basen według cennika( na 5 osób jeden bilet gratis) plus zorganizowanie zabawy w wodzie ( opłata za instruktora wg. cennika – 1 godzina -35 zł)

 

CENNIK PÓŁKOLONII W OKRESIE WAKACJI I FERII ZIMOWYCH

Półkolonie 10 dniowe – cena 120 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-02-01