Zarządzenie Nr 285/13 z dnia 2013-12-17 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży na 2014 rok.

Data wydania 2013-12-20
Tytuł Zarządzenie Nr 285/13 z dnia 2013-12-17

IG.0050.285.2013.MK

 

 

ZARZĄDZENIE  Nr 285/2013

Burmistrza Michałowo

 

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży na 2014 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645).

 

 

 § 1. Ustala się roczną stawkę czynszu garaży na 2014 rok w wysokości 35zł/m² powierzchni zabudowy + podatek VAT w obowiązującej wysokości.

    

       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie kodeksu cywilnego.

 

        § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

 

        §  4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-20