Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 2013-12-17 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2014 rok.

Data wydania 2013-12-20
Tytuł Zarządzenie Nr 284/2013 z dnia 2013-12-17

IG.0050.284.2013.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 284/2013

Burmistrza Michałowo

 

z dnia 17 grudnia 2013 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2014 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645)

 

 

 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych na 2014 rok,
w następującej wysokości:

 1. Michałowo ul. Gródecka 1 – 900 zł ;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna  Szymki  -  500 zł;
 3. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150 zł;
 4. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
 1. „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;
 2. „Gabinet Stomatologiczny” – 5,00 zł/ m2;
 3. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 3,00 zł/m2;
 4. „OKO-MEDICUS” – 5,00 zł/ m2;
 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie: Stowarzyszenie „Iskra Michałowo”- 2,00 zł/m2;
 2.  „Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie ” – 3,00 zł/m2;
 3. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – 300,00 zł;

  

       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych  na podstawie kodeksu cywilnego.

 

       §  3. Do cen podanych  w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

       § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

        §  5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                             Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-20