Zarządzenie Nr 196/12 z dnia 2012-12-17 - w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Michałowa

Data wydania 2012-12-20
Tytuł Zarządzenie Nr 196/12 z dnia 2012-12-17

Or.0050.196.2012JN                                   

Zarządzenie Nr 196 /2012

Burmistrza Michalowa

     z dnia  17  grudnia  2012 r.

 w sprawie  powołania Zastępcy Burmistrza Michałowa

 

Na  podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 68 §.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z póź zm.) zarządzam co następuje:

 § 1.

Powołuję na stanowisko Zastępcy   Burmistrza Michałowa  Panią    Annę Marię Dobrowolską -  Cylwik  od dnia 28 grudnia 2012r.  

 § 2.

Zarządzenie obowiązuje od dnia  podjęcia

 

                                                                                                          Burmistrz Michalowa

                                                                                                                Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-12-20