Zarządzenie Nr 169/08 z dnia 2008-12-17 - w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2009 rok

Data wydania 2009-01-08
Tytuł Zarządzenie Nr 169/08 z dnia 2008-12-17

ZARZĄDZENIE  Nr 169/08

Wójta Gminy Michałowo

 

z dnia 17 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2009 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się stawki czynszu dzierżawnego na 2009 rok, bez podatku VAT, w następującej wysokości:

 

  1. za grunty wydzierżawione pod  usługi - kioski:

 

     a/ ul.  Sienkiewicza  i Białostocka w obrębie wsi Michałowo ( od ul. Młynowej do

         ul. Plac 11 Listopada) i Osiedle Bondary – 3,30 zł za m2 / m-c;

         

     b/ ul. Białostocka  w Michałowie ( pozostałe)  - 2,80 zł za  m2 / m-c

     c/ obręb wsi Sokole – 2,10 zł za m2  /m- c;

 

  1. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

      a/ obręb Michałowo  - 0,25 zł /m2  rocznie;

      b/ pozostałe wsie:        0,25 zł / m2  rocznie;

 

  1. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki)  w obrębie  Michałowo  przy ul. Fabrycznej i Białostockiej – 0,25 zł / m2  rocznie;

 

  1. grunty orne –         45,00 zł  / ha  rocznie; 
  2. użytki zielone -     55,00 zł  / ha rocznie; 
  3. grunty pozostałe-  40,00 zł  /  ha rocznie;   

 

 

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                            Gminy Michałowo

 

                                                                                                             Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-08