Zarządzenie Nr 168/08 z dnia 2008-12-17 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń usługowych na 2009 rok

Data wydania 2009-01-08
Tytuł Zarządzenie Nr 168/08 z dnia 2008-12-17

ZARZĄDZENIE  Nr 168/08

Wójta Gminy Michałowo

 

z dnia 17 grudnia 2008 roku

 

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń usługowych na 2009 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu pomieszczeń usługowych na 2009 rok, bez podatku VAT, w następującej wysokości:

1.      Michałowo ul. Gródecka 1 – 650 zł ;

2.      OSP Jałówka – 132 zł;

3.      OSP Szymki  -  330 zł;

4.      Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 44 zł;

5.      Gabinet  Rehabilitacyjny przy ul. Leśnej 3 w Michałowie- 2,00 zł/ m2;

6.      Urząd Gminy w Michałowie – „Policja” - 300 zł;

7.      Ośrodek Zdrowia w Michałowie:

                         a) „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 4,40zl/m2;

             b) „Pro MED” – 2,75 zł/m2;

             c) „Gabinet Stomatologiczny” – 4,40 zł/ m2;

             d)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 2,20 zł/m2;

 

§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

 

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

                                                                                                                     Wójt

                                                                                                             Gminy Michałowo

 

                                                                                                             Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-08