Zarządzenie Nr 170/08 z dnia 2008-12-17 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2009 rok

Data wydania 2009-01-08
Tytuł Zarządzenie Nr 170/08 z dnia 2008-12-17

ZARZĄDZENIE  Nr 170/08

Wójta Gminy Michałowo

 

z dnia 17 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2009 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:

 

 § 1. Ustala się roczną obowiązującą w 2009 roku  stawkę czynszu za najem pomieszczeń  niemieszkalnych – garaży w wysokości 18 zł za m2  powierzchni zabudowy + podatek VAT.

 

§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

                                                                                                       Wójt

                                                                                                 Gminy Michałowo

                                                                                                   

                                                                                                 Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: 170/08

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-08