Data wydania 2009-12-21
Tytuł Zarządzenie Nr 264/09 z dnia 2009-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 264/09
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 16 grudnia 2009 roku
 
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń usługowych na 2010 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:
 
 § 1. Ustala się obowiązujące stawki  netto czynszu najmu pomieszczeń usługowych na 2010 rok, w następującej wysokości:
  1. Michałowo ul. Gródecka 1 – 650 zł ;
  2. OSP Michałowo- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w B-stoku – 2,20m2
  3. OSP Jałówka – 132 zł;
  4. OSP Szymki - 330 zł;
  5. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 44 zł;
  6. Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Leśnej 3 w Michałowie- 2,00 zł/ m2;
  7. Urząd Gminy w Michałowie – „Policja” - 300 zł;
  8. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
                         a) „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 4,40zl/m2;
             b) „Pro MED” – 2,75 zł/m2;
             c) „Gabinet Stomatologiczny” – 4,40 zł/ m2;
             d)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 2,20 zł/m2;
 
§ 2. Do cen podanych w paragrafie 1 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
 
§ 3. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
 
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-21