Zarządzenie Nr 283/13 z dnia 2013-12-13 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wydania 2013-12-17
Tytuł Zarządzenie Nr 283/13 z dnia 2013-12-13

Or.0050.283.2013.MK

 

                                          

 

ZARZĄDZENIE Nr 283/13

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 13 grudnia 2013 roku

 

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 uchwały Nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października 2013r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl z 2013r., poz.3727) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

  1. Maria Bożena Ancipiuk - Z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie;
  2. Anna Funkowska – kierownik MGOPS w Michałowie;
  3. Ewa Puczyńska – podinspektor ZGKiM w Michałowie;
  4. Elżbieta Rosińska – kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Michałowa.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-17