Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 2014-12-10 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-12-30
Tytuł Zarządzenie Nr 2/14 z dnia 2014-12-10

Or.0050.2.2014.AD    

       Zarządzenie  2/14

Burmistrza Michałowa

z dnia  10 grudnia   2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  III   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

1/Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

2/ Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

3/ Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie. 

4/ Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.

5/ Ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie.

6/ Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Michałowa. 

 § 2

 

Upoważnić:

  1. Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia.
  2. Wiceprzewodniczącego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia

 

 §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-12-30