Data wydania 2009-06-09
Tytuł Zarządzenie Nr 165/08 z dnia 2008-12-08
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 165/08
 
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 08 grudnia 2008 roku
 
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela religii w Gimnazjum w Michałowie Pani Elżbiety Trochimczyk.
 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Powołuję Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela religii w Gimnazjum Pani Elżbiety Trochimczyk w składzie:
 
 
  1. Przewodniczący komisji – Aleksander Apiecionek
  2. Dyrektor Gimnazjum w Michałowie – Jan Łuksza
  3. Przedstawiciel Podlaskiego Kuratorium Oświaty – Grażyna Czyżewska
  4. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Bożena Chomicka
  5. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej – Andrzej Karolczuk
 
§ 2
 
Egzamin odbędzie się dnia 16 grudnia 2008 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Michałowo.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Michałowo
 
 
 
     Marek Nazarko     

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-06-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-06-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-06-09