Zarządzenie Nr 111/15 z dnia 2015-12-08 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Data wydania 2015-12-11
Tytuł Zarządzenie Nr 111/15 z dnia 2015-12-08

 

 

OR.0050.111.2015.MK

 

 

Z A R Z Ą R Z E N I E  Nr  111/2015

 

Burmistrza Michałowa

z dnia 08 grudnia 2015 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz.782 z późn. zmianami) i  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.)  oraz Zarządzenia  Nr 109/2015 Burmistrza Michałowa z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.Przeznaczam do oddania w dzierżawę nieruchomości opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.   

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1  wywiesza się na  okres 21 dni  na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 

                                                                                                                Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                              Włodzimierz Konończuk


                                                                                    

                                                                                        Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2015

                                                                                        Burmistrza Michałowa

                                                                                        z dnia 08 grudnia 2015 r.

 

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w 2016 roku.

 

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia  działki

Przeznaczenie

Okres dzierżawy

Stawka czynszu

(bez VAT)

Inne informacje

Michałowo

cz. 1118

56 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł / m²

rocznie

dotychczasowym dzierżawcom przysługuje prawo pierwszeństwa

Michałowo

cz. 399

  50 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/ m²

rocznie

     -  „  -

Michałowo

cz. 358    

130 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/ m²

rocznie

       -   „  -

Michałowo

777/2

35 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/m²

rocznie

      - „   -

Michałowo

867/1

42 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł m²

rocznie

     - „  -

Michałowo

867/3

98 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50zł /m²

rocznie

     -  „  -

Michałowo

 388/4

13 m²

budownictwo mieszkaniowe

 2 lata

0,50zł/m²

rocznie

    -   „  -

Michałowo

388/2

7 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/m² rocznie

    -   „   -

Michałowo

388/1

49 m²

budownictwo mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/ m²

rocznie

     -   „  -

Michałowo

246

92 m²

budownictwo

mieszkaniowe

2 lata

0,50 zł/ m²

rocznie

 

   -   „  -

Michałowo

247

95m²

budownictwo

mieszkaniowe

 

2 lata

 

0,50 zł/m²

rocznie

    -   „  -

 

Michałowo

cz. 215

 

0.1278 ha

budownictwo

mieszkaniowe- garaże

 

2 lata

 

1,00 zł m² rocznie

   

        -  „  -

 

 Michałowo

 

 

cz. dz. 961/4

 

0,5156 ha

 

budownictwo

mieszkaniowe - garaże

 

2 lata

 

1,00 zł m² rocznie

 

      -  „   -

 

 

 

Michałowo

cz. dz. 230

 

0,4025 ha

budownictwo

mieszkaniowe

-garaże

 

2 lata

 

1,00 zł/m²

rocznie

 

     -  „   -

 

Michałowo

 

cz. dz. 189/3

 

0,0136 ha

    

     usługi

 

2 lata

 

4,50 zł / m²

miesięcznie

   

     -  „  -

 

Michałowo

cz. dz. 332/2

 

0,0394 ha

 

      usługi

 

 2 lata

 

4,50 zł /m²

miesięcznie

 

    -  „  -

 

 Michałowo

 cz. dz. 214/5

 

0,0162 ha

 

      usługi

 

2 lata

 

4,50zł/m²

miesięcznie

 

   -  „  -

 

Michałowo

 

386

 

0,0851 ha

 

budownictwo

mieszkaniowe

 

2 lata

 

0,50 zł/m²

budynki stanowią odrębną własność

 

Michałowo

457

i

458

 

0,0976 ha

 

budownictwo

mieszkaniowe

 

2 lata

383m² po 0,50 zł/m²,

593 m² po

0,25 zł/m²

budynki stanowią odrębną

własność

 

 

Michałowo

 2001/1

 

 

0,7146 ha

 

budownictwo mieszkaniowe-

budynki gospodarcze

 

 

2 lata

 

10 zł miesięcznie

dotychczasowym dzierżawcom

Przysługuje prawo

pierwszeństwa  

 

 

Michałowo

 

198/6

i

198/5

 

0,1167 ha

budownictwo mieszkaniowe-

budynki gospodarcze

 

 2 lata

 

10 zł

miesięcznie

 

     -  „  -

 

Michałowo

 

199/6

 

0,0751 ha

budownictwo mieszkaniowe-

budynki gospodarcze

 

2 lata

 

10zł

miesięcznie

 

 

     -  „  -

 

Michałowo

 

325/3

 

0,5834 ha

budownictwo mieszkaniowe-

budynki gospodarcze

 

 

2 lata

 

10zł

miesięcznie

 

     -  „  -

Michałowo

cz. dz.

318/13

o pow.

do 100m²

   

     mała

gastronomia

 

okres letni

3,30 zł /m²

miesięcznie

 

 

 

 

 

 

   Rudnia

 

cz. dz. 84/11,

84/20 i

84/23

 

 

 

 

o pow.

do 100 m²

 

o pow.

od 100-200 m²

 

 

   mała       gastronomia

 

 

 

okres letni

 

3,30 zł/m²

miesięcznie

 

3,00 zł/m²

miesięcznie

 

 

 

Barszczewo

 

 

57/2

 

 

0,0924 ha

 

 

    rolna

 

 

 2 lata

 

 

350 zł /ha

dotychczasowym dzierżawcom przysługuje

prawo pierwszeństwa

Tajnica Górna

600/1

0,2401 ha

rolna

2 lata

350 zł /ha

  -    „  -

Bondary

22/1

0,1350 ha

rolna

2 lata

350 zł/ha

  -    „  -

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-11