Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 2015-12-07 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2016 rok

Data wydania 2015-12-08
Tytuł Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 2015-12-07

IG.0050.110.2015.MK

 

ZARZĄDZENIE  Nr 110/2014

Burmistrza Michałowo

z dnia 07  grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2016 rok.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

 

 

 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych na 2016 rok,
w następującej wysokości:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna  Szymki -  „NZOZ”-  500 zł;
  2. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150 zł;
  3. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
  1. „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;
  2. „Gabinet Stomatologiczny”   – 5,00 zł/ m2;
  1. OSP w Michałowie : Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w B-stoku – 400 zł;
  2.  „Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie” – 3,00 zł/mplus media w kwocie: 310 zł;

 

       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych  na podstawie kodeksu cywilnego.

 

       §  3. Do cen podanych  w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

       § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

 

        §  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016roku.

 

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                          Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-08