Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 2015-12-07 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2016 rok.

Data wydania 2015-12-08
Tytuł Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 2015-12-07

OR.005.109.2015.MK

ZARZĄDZENIE  Nr 109/2015

Burmistrza Michałowo

z dnia 07 grudnia  2015 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2016 rok.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.),  zarządza się, co następuje:

 

§1. Ustala się obowiązujące w 2016 r. stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

 

 1. za grunty wydzierżawione pod  usługi ( pawilony, kioski)  - 4,50 zł/ m² miesięcznie;
 2. za grunty wydzierżawione pod garaże – 1,00 zł/² rocznie;
 3. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

            a)  obręb Michałowo  - 0,50 zł /m²  rocznie;

            b)  pozostałe wsie       - 0,50 zł /m²  rocznie;

3)  za grunty pod budynkami gospodarczymi w zabudowie mieszkaniowej- 10zł/miesięcznie;

 1. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki)  – 0,25 zł /m²  rocznie;
 2. za grunty orne i użytki zielone – 350,00 zł/ha rocznie; 
 3. pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ha miesięcznie:
 4. za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:

  a) 150 zł/dobę  - w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m²;

  b) 200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m²;

 1. za grunty pod działalność usługową, gastronomiczną i handlową:
  1. 3,30 zł/ m² miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m²;

            b)   3,00 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m²;

c)   2,80 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m²;

 1. 2,50 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m²;

 

§2. Do stawek wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 8  należy  doliczyć  podatek VAT  w obowiązującej wysokości.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

 

                                                                                                              Włodzimierz Konończuk   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-08