Data wydania 2011-02-01
Tytuł Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 2010-12-06
Zarządzenie nr 2/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 6 grudnia 2010 roku
w sprawie
 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Michałowie do wykonania prac spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku
 
Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r.o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. Dz.U.nr 47 poz.. 277 z dnia 26 marca 2010 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1
  1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Michałowie
    ul. Białostocka11 , 16-050 Michałowo , do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia .4 marca 2010 roku o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011 roku (  Dz. U. Nr 47,poz. 277 z dnia 26 marca 2010 roku ) polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych na terenie Gminy Michałowo
 
  1. Gminne Biuro Spisowe działa od 06 grudnia 2010 roku do 22 lipca 2011roku
 
  1. Praca Gminnego Biura Spisowego kieruje Gminny Komisarz Spisowy
      4. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:
1) Lider Gminny  pracownik Urzędu Miejskiego – Joanna Stpiczyńska
§ 2
     1.Gminne Biuro Spisowe działa na podstawie „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Instrukcji Organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                              Burmistrz Michalowa
                                                                                                  Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-01