Data wydania 2011-12-05
Tytuł Zarządzenie Nr 106/11 z dnia 29.11.2011
OR.0050.106.2011.ER
 
ZARZĄDZENIE Nr 106/11
Burmistrza MICHAŁOWA

z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalania cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
 
            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) oraz uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Michałowo uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, zarządza się, co następuje:
§ 1. Na podstawie wniosku ZGKiM w Michałowie z dnia 12.10.2011r. zatwierdza się następujące jednostkowe  ceny netto:
1)         wywozu 1 beczki nieczystości płynnych – 154,95 zł/szt.;
2)         składowania 1 tony odpadów na gminnym składowisku odpadów w Sacharkach – 250,00 zł/t;
3)         wywozu 1 pojemnika MGB 120 -140 – 11,70 zł;
4)         wywozu kontenera KP-7 (ryczałt UG) – 329,04 zł/szt;
5)         wywozu kontenera KP-7 (klienci indywidualni) – 347,21 zł/szt.
§ 2. Do wymienionych w § 1 cen należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2012r. traci moc Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Michałowa z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.
 
Burmistrz Michałowa  
        Marek Nazarko               

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-05

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-05