Zarządzenie Nr 364/10 z dnia 2010-12-03 - w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Data wydania 2010-12-17
Tytuł Zarządzenie Nr 364/10 z dnia 2010-12-03
Zarządzenie Nr 364/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 3 grudnia 2010 r.
 
w sprawie  rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.
 
 
             Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), w związku z art.14 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040) zarządzam:
 
                                                                          § 1
 
Rozwiązuje się Gminne Biuro Spisowe do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. z dniem 3 grudnia 2010r.
                                                                          § 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy gminnego komisarza spisowego.
 
                                                                           § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                              Burmistrz Michalowa
                                                                                                  Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-17