Zarządzenie Nr 162/08 z dnia 2008-12-02 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych w obrębie Michałowo i Osiedle Bondary.

Data wydania 2008-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 162/08 z dnia 2008-12-02

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 162 /08 

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 2 grudnia  2008   roku

w  sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży położonych  w obrębie  Michałowo i Osiedle Bondary.

 

 

            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku N 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art.  34 i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)

 

 

1.      Przeznaczyć do sprzedaży lokale  mieszkalne:

 

a/  nr 6 składający się z  dwóch pokoi i kuchni o łącznej pow. 30,26 m2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hieronimowskiej 1 w Michałowie wraz z udziałem 30/198 w części wspólnej budynku i  prawie własności działki nr 325/2 o pow. 0,1002 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw 66 534..

Wartość  nieruchomości: 13 469,00 zł;

 

 

b/  nr 7 (II piętro) składający się z  się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC  i przedpokoju o łącznej pow. 60,31 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym  Osiedle Bondary 3, udział 759/10000 w prawie własności działki  27/6 o pow. 0,1114 ha i 21/6 o pow. 0,0554ha, segment w  budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 27/13 oraz udział 1/20 w prawie własności działki  27/13 o  pow. 0,1159 ha pod budynkiem gospodarczym, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B00074577/2 i BI1B/00074587/5;

 Cena  nieruchomości: 36 186,00 zł;

 

c/ nr 12 (II piętro) składający się z  się z, 2 pokoi, kuchni, łazienki, WC  i przedpokoju o łącznej pow. 48,33 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym  Osiedle Bondary 1, udział 609/10000 w prawie własności działki  25/9 o pow. 0,1317 ha i 119 o pow. 0,0080ha, segment w  budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 25/15 i 26/14 oraz udział 1/20 w prawie własności działki 25/15 o pow. 0,1256 ha i 26/14 o pow. 0,0201ha pod budynkiem gospodarczym, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074579/6 i BI1B/00074585/1;

 Cena  nieruchomości: 30 565,00 zł;

 

d/ nr 6 (I piętro) składający się z  się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC  i przedpokoju o łącznej pow. 60,48 m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym  Osiedle Bondary 7, udział 696/10000 w prawie własności działki  25/13 o pow. 0,1045 ha i 26/12 o pow. 0,0137ha, segment w  budynku gospodarczym o pow. 19,725 m2 usytuowany na działce 26/23 oraz udział 1/20 w prawie własności działki  26/23 o pow. 0,1534 ha pod budynkiem gospodarczym, którym to w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074581/3 i  74586;

 Cena  nieruchomości: 37 759,00 zł;

 

2. Lokale zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom w/w lokali.

 

3. Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia winny złożyć do  dnia 23 grudnia 2008 roku,  oświadczenie, że wyrażają zgodę na  nabycie.

4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Michałowie.

 

Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Michałowo pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.  oraz przesłana do sołectwa Bondary.

 

 

 

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                                       Gminy  Michałowo

Marek Nazarko

 

                                                                                                                                

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-02