Data wydania 2009-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 258/09 z dnia 2009-11-30
Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 258/09
 
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 30 listopada 2009 roku
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Juszkowy Gród.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr XXV/156/04 Rady Gminy Michałowo z dnia 16 listopada 2004roku .
 
Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącym własność Gminy Michałowo, położonym w obrębie wsi:
 
1. Juszkowy Gród: oznaczonej geodezyjnie jako działka nr nr: 109/3 o pow. 0,0043ha, 109/5 o pow. 0,0152ha, 109/6 o pow.0,2381ha i 109/7 o pow. 0,0450ha o łącznej pow. 0,3026ha, której  w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00082292/9. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną, przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa i linia napowietrzna sieci elektrycznej.
- opis budynku po byłej szkole: budynek o konstrukcji drewnianej, w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczony, parterowy poddaszem nieużytkowym. Ogrzewanie piecowe. Wyposażenie w instalacje: elektryczna i odgromowa. Budynek od kilku lat opuszczony i nieużytkowany, wymaga kapitalnego remontu.
pow. użytkowa – 142,48 m2;
 
- opis budynku gospodarczego: budynek gospodarczy - wiata konstrukcji szkieletowej drewnianej na fundamencie o pow. użytkowej 142,50 m2.
 
Cena nieruchomości: 33 000 zł;
 
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 23 grudnia 2009 roku.
3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w            odrębnym ogłoszeniu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Wąskiej 1.
5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w Internecie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. ora przesłano sołectwu Juszkowy Gród.
 
 
 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-02