Zarządzenie Nr 277/13 z dnia 2013-11-28 - w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2013-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 277/13 z dnia 2013-11-28

Or.0500.277 2013.AD

ZARZĄDZENIE NR 277/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 28 listopada  2013  r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 2009r Dz.U.Nr 157,poz.1241,z  2010 r Dz.U.Nr 229,poz.1494 z 2011r Dz.U.Nr 134,poz.777,Nr 201,poz.1183 z 2013r poz.645 ), § 1 i 3 „w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miesjkim w Michałowie”, wprowadzonego zarządzeniem Nr 41/11 Burmistrza Michałowa z dnia 19 listopada 2011 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.  1. W celu przeprowadzenia procedury naboru powołuję Komisję Rekrutacyjną  w składzie:

1/ Malgorzata Golak   -   Skarbnik Gminy – Przewodniczący Komisji,

2/ Anna Dobrowolska – Zastępca Burmistrza

3/ Joanna Stpiczyńska

2. Zasady i tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miesjkim w Michałowie”.

 

§ 2. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                       Burmistrz Michałowa

                  Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-02