Zarządzenie Nr 161/08 z dnia 2008-11-27 - w sprawie powołania Komisji ds. naboru na kierownicze stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie określone w ogłoszeniu z dnia 26 listopada 2008 roku

Data wydania 2008-11-27
Tytuł Zarządzenie Nr 161/08 z dnia 2008-11-27

 

Zarządzenie Nr 161/08
WÓJTA GMINY MICHAŁOWO
z dnia 27 -11- 2008 r.
 
w  sprawie powołania Komisji ds. naboru na kierownicze  stanowisko w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Michałowie określone w ogłoszeniu z dnia 26 listopada 2008 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 i  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 2 i 4, art. 3a ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) Wójt Gminy Michałowo zarządza, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję do spraw naboru na stanowisko  kierownicze  - Kierownika  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie określone w ogłoszeniu z dnia 26 listopada 2008 roku w składzie:
1. Elżbieta Rosińska   - Kierownik Ref   Inwestycyjno- Geodezyjnego -  Przewodniczący Komisji
2. Krystyna Magnuszewska  -  Główny Księgowy ZGKiM w Michałowie
3. Roman Kalinowski – pracownik Urzędu Gminy
§ 2

Komisja pracuje zgodnie z "Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierujących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w Gminie Michałowo", który jest załącznikiem do Zarządzenia Nr 145/06 Wójta Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2006 roku.
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                              Wójt Gminy Michałowo
 
 
                                                                                                     Marek Nazarko
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-27