Zarządzenie Nr 160/08 z dnia 2008-11-26 - w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Data wydania 2008-11-27
Tytuł Zarządzenie Nr 160/08 z dnia 2008-11-26

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 160 /08
WÓJTA GMINY MICHAŁOWO

 z dnia 26 listopada

 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu  na stanowisko Kierownika  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie


             Na podstawie art.30 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ogłosić konkurs na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Michalowie

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie o którym mowa w §1 ust.2 podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                  Wójt Gminy Michałowo

                                                                                     

Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-27