Zarządzenie Nr 276/13 z dnia 2013-11-25 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie Michałowo i Osiedle Bondary.

Data wydania 2013-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 276/13 z dnia 2013-11-25

Or.0050.276.2013.MK

  ZARZĄDZENIE  Nr 276/13

Burmistrza Michałowa

z dnia 25 listopada  2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, położonych w obrębie   Michałowo i Osiedle Bondary.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645) oraz  art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008 roku, w sprawie zmiany określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążenia nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządza sie, co następuje:

 

 Przeznaczam do sprzedaży lokale mieszkalne:

  1.    lokal nr 2 o pow. 68,84m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Żwirki i Wigury 36 z udziałem 6884/13412 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr: 615 o pow. 0,0087ha, 616/4 o pow. 0,0109ha i 617 o pow. 0,0930ha  o łącznj pow. 0,1126ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00217930/0;

          wartośc nieruchomości:  32 890 zł;

  1.    lokal nr 4 o pow. 26,17m² w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Żwirki i Wigury 36 z udziałem 2617/13412 w części wspólnej budynku i w prawie własności działki nr: 615 o pow. 0,0087ha, 616/4 o pow. 0,0109ha i 617 o pow. 0,0930ha  o łącznj pow. 0,1126ha, którym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest  księga wieczysta :BI1B/00217930/0;

         wartośc nieruchomości:  12 909 zł

  1.   lokal nr  12 (I piętro) Osiedle Bondary 6 o pow. użytkowej 72,41 m2  składający się z 4 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki i WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 835/10000 w prawie własności dz. nr 27/8 o pow. 0,1563ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi  wieczyste : BI1B/00074582/0 i BI1B/00074589/9;

       wartość nieuchomości: 34 786 zł;

            Lokale mieszkalne zostaną sprzedane z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcom ww. lokali.

            Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 20 grudnia 2013 roku, oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w  Michałowie przy ul. Białostockiej 11.

            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, a informacja ukaże się w prasie.

 

                                                                            BURMISTRZ MICHAŁOWA

                                                                                 MAREK NAZARKO 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-02