Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 2015-11-25 - w sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej

Data wydania 2015-11-25
Tytuł Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 2015-11-25

OR.0050.106.2015.KI

Zarządzenie Nr106/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  25   listopada 2015 roku

  W  sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej

    Na podstawie § 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Michałowo stanowiącego Uchwałę  Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 18 marca 2005 zarządzam, co następuje:

§ 1

 Powołać Społeczną Komisję Stypendialną w skład której wchodzą:                                                                            

-Członek Komisji – Anna Rasiuk- pedagog w Gimnazjum w Michałowie;     

-Członek Komisji –  Alina Kazberuk  -przewodnicząca Komisji Oświaty Rady  Miejskiej w Michałowie;                                                      

-Członek Komisji -  Charytoniuk Marek – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie;              

-Członek Komisji – Suprun Irena –członek Komisji  Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie;

-Członek Komisji – Romualda Kasperuk –specjalista  pracy socjalnej;

- Członek Komisji – Krzysztof Iwaniuk – Inspektor ds. Oświaty;

§ 2

Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych  z Burmistrzem.                                             

§ 3

Obsługę biurową prac Komisji  prowadzi podinspektor ds. świadczeń rodzinnych.                                                             

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Iwaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-25