Data wydania 2009-05-12
Tytuł Zarządzenie Nr 159/08 z dnia 2008-11-20
Zarządzenie Nr 159/2008
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 20 listopada 2008 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2008 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
      
            Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 i § 21.1 uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania
o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy ,sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołać Komisję ds. rozliczenia przyznanych  dotacji w 2008 roku  w składzie
1/ Elżbieta Rosińska –Kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego
2/ Lilia Wawreniuk –pracownik Urzędu Gminy
3/ Aleksander Apiecionek –inspektor ds. oświaty, kultury
4/ Maria Ancipiuk   - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury
 
 
§ 2.
 
Komisja rozpocznie prace w dniach od 8 grudnia 2008 roku i zakończy do dnia 22 grudnia 2008 roku
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Michałowo
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                        Wójt Gminy Michałowo
 
                                                                                                Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-05-12

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-05-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-05-12