Zarządzenie Nr 105 /15 z dnia 2015-11-18 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-11-20
Tytuł Zarządzenie Nr 105 /15 z dnia 2015-11-18

Or.0050. 105.2014.J.C    

Zarządzenie 105 /15

Burmistrza Michałowa

z dnia  18 listopada  2015r

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r.1515)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 2. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 3. Wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości  
 4. Ustalenia opłaty targowej
 5. Przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2016-2018.
 6. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
 7. Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji
 8. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

 

§ 2

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3,4, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Asystenta Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.5, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 6,8  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia.
 4. Inspektora oświaty  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 7  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej podjęcia.

 

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Burmistrz Michałowa

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-20