Zarządzenie Nr 102/11 z dnia 2011-11-18 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Data wydania 2011-11-23
Tytuł Zarządzenie Nr 102/11 z dnia 2011-11-18
Or.0050.102.2011.UT
 
ZARZĄDZENIE NR 102/2011
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu  kończącego służbę przygotowawczą
            Na podstawie§ 13ust.1 Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Michałowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/11 Burmistrza Michałowa  z dnia 19 maja 2011 roku zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Dariusza Golaka w Urzędzie Miejskim w Michałowie w składzie:
·         Jolanta Narolewska - Przewodnicząca Komisji,
·         Elżbieta Rosińska - Członek Komisji,
·         Urszula Tarasewicz - Członek Komisji,
§ 2. Komisja egzaminacyjna przeprowadzi egzamin składający się z części ustnej.
§ 3. Komisja egzaminacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem egzaminu i zatwierdzeniu protokołu z przeprowadzonego egzaminu.
§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad wykonaniem powierzam podinspektorowi ds. nadzoru.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Michałowa
                                                                                                Marek Nazarko
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-23