Zarządzenie Nr 358/10 z dnia 2010-11-12 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2010-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 358/10 z dnia 2010-11-12
Zarządzenie Nr 358/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 12 listopada   2010 roku
 w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974,Nr 173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52, poz.420 ,Nr 157,poz 1241 z 2010 r Dz.U. Nr 28,poz.142,146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XLII Sesji Rady Miejskiej w dniu 4 listopada 2010 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia
 

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Michałowa
 
                                                                      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-02