Data wydania 2009-11-25
Tytuł Zarządzenie Nr 253/1/09 z dnia 2009-11-05
Zarządzenie Nr 253/1 /08 
Burmistrza Michałowa
z dnia 5 listopada 2009 roku
 
w sprawie powołania Społecznej Komisji Stypendialnej
 
           Na podstawie § 13 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowo stanowiącego Uchwałę Nr XXIX/192/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 18 marca 2005  zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołać Społeczną Komisję Stypendialną w skład której wchodzą:

   - Członek Komisji Anna Rasiuk –pedagog w Gimnazjum w Michałowie
   - Członek Komisji – Irena Kuryło – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie
  - Członek Komisji –Roman Kononczuk – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Michałowie
   - Członek Komisji – Aleksander Apiecionek – inspektor d/s oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
   - Członek Komisji – Irena Korżyńska– Starszy pracownik socjalny

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

§ 2

Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych Burmistrzem.                                                      

 

§ 3

Obsługę biurową prac Komisji prowadzi starszy pracownik socjalny.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Michałowo nr 147/08 z dnia 27 października 2008 roku.

                                                             

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                        Burmistrz Michałowa
                                                                                                                Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Aleksander Apiecionek

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-25