Data wydania 2011-11-07
Tytuł Zarządzenie Nr 96/11 z dnia 2011-11-03
IG.0050.96.2011.MK
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 96/11
Burmistrza Michałowo
 
z dnia 3 listopada 2011 roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu garaży na 2012 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.).
 
 
§ 1. Ustala się roczną stawkę czynszu garaży na 2012 rok w wysokości 35zł/m² powierzchni zabudowy + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
    
§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie kodeksu cywilnego.
 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie.

§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-07