Data wydania 2011-11-14
Tytuł Zarządzenie Nr 97/11 z dnia 2011-11-03
Or 0050.97.2011.JN
Zarządzenie Nr 97/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 3 listopada 2011
 
 
         w sprawie uzgodnienia opłaty za obiad wydawany w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
 
 
                         Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póź. zm. oraz art.5 c pkt. 3,art.67a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku nr 256,poz.2572 z póź. zm.) zarządzam co następuję:
 
§ 1 Uzgadnia się w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola Gminnego w Michałowie wysokość opłat za obiad wydawany w Gminnym Przedszkolu w Michałowie :

1/ koszt przygotowania obiadu 3.18 zł           

2/ 2,20 zł dla ucznia ( co stanowi koszt produktów żywnościowych tzw. „wsad do kotła”)

3/ 5,38 zł dla pozostałych uprawnionych ( na podstawie rzeczywistych kosztów przygotowania posiłków: kosztów utrzymania i funkcjonowania stołówki z uwzględnieniem wynagrodzenia pracowników oraz koszt produktów żywnościowych tzw. ”wsad do kotła”) 

§ 2. Upoważniam Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowie do udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki w szkole, jeśli

          1/ w rodzinie występuje szczególnie trudna sytuacja materialna

 

          2/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Michałowie

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 roku

 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
                                                                                                               Marek Nazarko
     
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-14