Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 2011-11-03 - w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2012 rok.

Data wydania 2011-11-07
Tytuł Zarządzenie Nr 95/11 z dnia 2011-11-03
IG.0050.95.2011.MK
 
ZARZĄDZENIE Nr 95/11
Burmistrza Michałowo
 
z dnia 3 listopada 2011 roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych na 2012 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
 
 
 § 1. Ustala się miesięczne stawki czynszu najmu lokali użytkowych na 2012 rok, w następującej wysokości:
1) Michałowo ul. Gródecka 1 – 900 zł ;
2)      Nowosady- zlewnia mleka - 180 zł;
3)      Ochotnicza Straż Pożarna  Szymki - 500 zł;
4)      Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 150 zł;
5)      Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Sienkiewicza 21A w Michałowie- 3,00 zł/ m2;
6)      Michałowo ul. Wąska 1: lokal o pow. do 40 m2 – 5,00 zł/ m2;
7) Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
                         a) „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 5,00 zł/m2;
             b) „Pro MED” – 3,50 zł/m2;
             c) „Gabinet Stomatologiczny” – 5,00 zł/ m2;
             d)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 3,00 zł/m2;
 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie: Wojewódzka Stacja Pogotowia     Ratunkowego w B-stoku  - 3,00 zł/m2;  
    
       § 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie umów cywilnych zawartych na podstawie kodeksu cywilnego.
 
       §  3. Do cen podanych w §  1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 
       § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
 
        §  5. Zarządzenie obowiązuje z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-07

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-07